... | duurkove žalmy | ...

| ^ navrch stránky |

| mp3 | texty+akordy

1 | ž 8 | Pane, náš Vládca
2 | ž 23 | Pán je môj pastier
3 | ž 121* | Svoj zrak upieram na vrchy
4 | ž 122 | Zaradoval som sa, keď mi povedali
5 | ž 138 | Pán za mňa dielo dokončí
6 | ž 33 | Milosti Pánovej plná je zem
7 | ž 63 | Bože, ty si môj Boh
8 | ž 146 | Chváľ, duša moja, Pána
9 | ž 90 | Nech je nad nami dobrotivosť Pána
10 | ž 51 | Zmiluj sa, Bože, nado mnou
11 | ž 41 | Modlitba chorého
12 | ž 100 | Jasaj na chválu Pánovi, celá zem
13 | ž 119, 81-88 | Kaf | Duša mi omdlieva túžbou 
14 | ž 34 | Pána chcem velebiť v každom čase 
15 | ž 119, 9-16 | Bét | Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým 
16 | ž 119, 145-152 | Kóf | Z celého srdca volám: Pane vyslyš ma 
17 | ž 116, 1-9 | Vzdávanie vďaky
18 | ž 139, 1-7 | Pane, ty ma skúmaš
19 | ž 123 | Oči dvíham k tebe
20 | ž 124 | Naša pomoc v mene Pánovom
20 | ž 127 | Ak Pán nestavia dom

text | žalmy, biblia
hudba | juraj vidéky | *dandi paulová
cover | terka sedláková
nahraté | 24/06/2001 A.D. a asi o týždeň neskôr, upc; potom okolo roku 2013
poznámka | kopírovanie odporúčané
© 1996-2018 | duurko | OAMDG

| žalmy |

katolícky preklad | dkc.kbs.sk
ekumenický preklad | biblia.sk

| breviár |

on-line breviár (liturgia hodín)

(c) 2001-2018 | duurko