... | www.iskra.sk | ...

 

| disclaimer | english |

the information provided by the pages is provided "as is" without warranty of any kind (no guarantee of completeness, accuracy, timeliness). the author does not accept responsibility for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. the source documents may have no relationship to me.

no guarantee is given that any URLs are still operative, or are any use, or that any information supplied is accurate. in fact i take no responsiblity whatsoever for anything at all, so it's on your own risk to use any infomation provided by these pages.

please send any recommendations, criticisms, alterations and corrections to videky@iskra.sk.

<< back to home page

 

| disclaimer | slovensky |

údaje, ktoré obsahujú tieto stránky, sú poskytované "ako sú" bez záruky v akejkoľvek podobe (žiadna záruka úplnosti, kompletnosti, aktuálnosti a správnosti údajov). autor nepreberá nijakú zodpovednosť za chyby, omyly alebo dôsledky, ktoré mohli vzniknúť následkom použitia týchto informácií. zdrojové dokumenty naviac nemusia mať ku mne nijaký vzťah.

neposkytuje sa nijaká garancia, že URL odkazy sú funkčné alebo použiteľné. taktiež sa neposkytuje garancia, že uvádzané informácie sú správne. v podstate nepreberám akúkoľvek zodpovednosť za čokoľvek, takže stránky používate na vlastné riziko.

akékoľvek odporúčania, kritiku, zmeny a opravy pošlite prosím na adresu videky@iskra.sk.

<< späť na hlavnú stránku

(c) 2001-2007 | duurko